ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами (збирання, зберегiння, оброблення, утилiзацiя)19921226.03.2013Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України04.03.2018
Опис:
Строк дiї лiцензiї поновлений з 04.03.2013 -04.03.2018
Придбання,зберiгання, перевезення, реалiзацiя (вiдпуск), знищення прекурсорiв (списку2 таблицi1V) "Перелiку наркотичних засобiв, писотропних речовин i прекурсорiв"61189121.02.2012Державник комiтет України з питань контролю за наркотиками02.02.2017
Опис:
Пiсля закiнчення дiї лiцензiї керiвництво вважає, що строк буде поновлений, але у разi вiдмови пiдприємство може зазнати суттєвих фiнансових втрат