ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Кредитна лiнiя ПАТ "ТАСкомбанк" за договором №НК 306 вiд 30.08.201230.08.2012619002031.07.2017
Кредитна лiнiя ПАТ "ТАСкомбанк" за договором №НК 306 вiд 30.08.2012 в валютi (євро)30.08.2012196592031.07.2017
Овердрафт ПАТ "ТАСкомбанк" за договором №Т23.08.2011 К389 вiд 25.02.201325.02.201343182224.02.2014
Кредитна лiнiя ПАТ "Кредi Анрiколь Банк" (долар) за договором №1/1359154 вiд 10.04201310.04.2013218509.2509.04.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 22624 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 22624 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 11 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 343377 X X
Усього зобов'язань X 366012 X X
Опис Бiльш детальнiша iнформацiя наведена в примiтках форми "Баланс"