ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 

Річний звіт за 2013 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "ЦИНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АО1 № 197928
3. Дата проведення державної реєстрації 09.07.2003
4. Територія (область)* Донецька область
5. Статутний капітал (грн) 1641078
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 74
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

24.43 - ВИРОБНИЦТВО СВИНЦЮ, ЦИНКУ Й ОЛОВА

20.13 - ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ОСНОВНИХ НЕОРГАНІЧНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН

24.45 - ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" Донецьке вiддiлення
2) МФО банку 320627
3) Поточний рахунок 2600 301 30028
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" Донецьке вiддiлення
5) МФО банку 320627
6) Поточний рахунок 2600 301 30028