ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 
Дата розміщення: 22.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ВАТ "УКРЦИНК"00194317д/н, Донецька область, д/н, 85102, м.Костянтинiвка, Б.Хмельницького,109.07.200380412848.99998659804128000
ВАТ"Донецький Машинобудiвний завод "Астра"14312751д/н, Донецька область, Пролетарський, 83041, м.Донецьк, Пiвнiчно- Уральська,4027.12.200424616114.99995735246161000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Паламарчук Iгор Станiславовичд/н, д/н, д/н25.03.201039385924.00001706393859000
Кулiш Михайло Петровичд/н, д/н, д/н16.03.201119693012.000039196930000
Усього 1641078 100 1641078 0 0 0