ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 
Дата розміщення: 22.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦИНК"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "ЦИНК"
3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 85102
3.1.5. Область, район Донецька область, д/н
3.1.6. Населений пункт м. Костянтинiвка
3.1.7. Вулиця, будинок Б.Хмельницького,1

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва АО1 № 197928
3.2.2. Дата державної реєстрації 09.07.2003
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Костянтинiвської мiської ради Донецької областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 1641078
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 1641078

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" Донецьке вiддiлення
3.3.2. МФО банку 320627
3.3.3. Поточний рахунок 2600 301 30028
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" Донецьке вiддiлення
3.3.5. МФО банку 320627
3.3.6. Поточний рахунок 2600 301 30028

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
24.43  ВИРОБНИЦТВО СВИНЦЮ, ЦИНКУ Й ОЛОВА 
20.13  ВИРОБНИЦТВО IНШИХ ОСНОВНИХ НЕОРГАНIЧНИХ ХIМIЧНИХ РЕЧОВИН 
24.45  ВИРОБНИЦТВО IНШИХ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами (збирання, зберегiння, оброблення, утилiзацiя)лiцензiя16.11.2007Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України16.11.2012
Опис:
Строк дiї лiцензiї поновлений з 04.03.2013 -04.03.2018
Придбання,зберiгання, перевезення, реалiзацiя (вiдпуск), знищення прекурсорiв (списку2 таблицi1V) "Перелiку наркотичних засобiв, писотропних речовин i прекурсорiв"лiцензiя21.03.2012Державник комiтет України з питань контролю за наркотиками02.02.2017
Опис:
Пiсля закiнчення дiї лiцензiї керiвництво вважає, що строк буде поновлений, але у разi вiдмови пiдприємство може зазнати суттєвих фiнансових втрат.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента