ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ВАТ "УКРЦИНК" 00194317 Донецька область, дIн, 85102, м.Костянтинiвка, Б.Хмельницького,1 09.07.2003 804 128 48.9999866 804 128 0 0 0
ВАТ"Донецький Машинобудiвний завод "Астра" 14312751 Донецька область, Пролетарський, 83041, м.Донецьк, Пiвнiчно- Уральська,40 27.12.2004 246 161 14.9999573 246 161 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Паламарчук Iгор Станiславович дIн № дIн, виданий дIн 25.03.2010 393 859 24.00001706196 393 859 0 0 0
Кулiш Михайло Петрович дIн № дIн, виданий дIн 16.03.2011 196 930 12.00003899876 196 930 0 0 0
Усього  1 641 078 100.0000000 1 641 078 0 0 0