ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Генеральний директор Сафiн Олександр Анатолiйович дIн № дIн, виданий дIн 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Головний бухгалтер Стрiкалiс Тетяна Вiкторiвна дIн № дIн, виданий дIн 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член наглядової ради Паламарчук Iгор Станiславович дIн № дIн, виданий дIн 25.03.2010 393 859 24.00001706196 % 393 859 0 0 0
Голова Наглядової ради ВАТ"УКРЦИНК" № 00194317, виданий 09.07.2003 804 128 48.99998659418 % 804 128 0 0 0
Ревiзор ВАТ "Донецький Машинобудiвний завод "АСТРА" № 14312751, виданий 27.12.2004 246 161 14.99995734511 % 246 161 0 0 0
Член Наглядової ради Кулiш Михайло Петрович № , виданий 16.03.2011 196 930 12.00003899876 % 196 930 0 0 0
Усього   1 641 078 100.00000000000 % 1 641 078 0 0 0
Опис