ПрАТ "ЦИНК"

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Телефон: 0627225953
e-mail: 32609581@zinc.pat.ua
Юридична адреса: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про рух грошових коштів

$top_title"); $c++; } print_r(""); /*for($t=0;$t<2;$t++){ print_r(""); }*/ print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>  "); }else{ ?> X"); }elseif($ar[$i][3]==3&&($j==3||$j==5)){ print_r(""); }else{ */ $name="RK".$ar[$i][2]."_0$j"; $value=$ra[$db][$name]; print_r(""); // } } } print_r(""); } ?>
НадходженняВидаток
   X$value
Примітки:
Залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi на поточному рахунку станом на 31.12.2011 р. - 334,0 тис.грн.

Рядок 080 "Iншi надходження"- 15120 тис.грн., а саме:
доход вiд продажу валюти - 15111,2 тис.грн.;
повернення на рахунок зайво сплачених коштiв - 8,8 тис.грн.

Рядок 145 "Iншi витрачання" - 15275 тис.грн., а саме:
-собiвартiсть реалiзованої валюти - 15114,2 тис.грн.;
сплаченi штрафнi санкцiї - 0,8 тис.грн.
комiсiя вiд продажу валюти - 31,1 тис.грн.
курсова рiзниця - 104,1 тис.грн.
послуги банку - 20,8
благодiйна допомога неприбутковим органiзацiям - 4,0 тис.грн.